konkurs na koncepcję terenu przy skwerze Kościuszki

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla terenu położonego przy skwerze Kościuszki

Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernizm współczesny Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernistyczna wizja Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernizm gdyński Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernizm Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernizm gdyński gdyński modernizm współczesny Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa modernizm Gdynia skwer kościuszki koncepcja konkursowa

Praca konkursowa na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla terenu położonego przy skwerze Kościuszki w Gdyni. Do udziału w konkursie zostało zaproszonych tylko 10 pracowni projektowych. Konkurs miał charakter międzynarodowy.

Tworząc nasz projekt kierowaliśmy się zasadami budownictwa zrównoważonego i standardów certyfikacji BREEAM (wykorzystywaliśmy wiele nowatorskich metod wytwarzania zielonej energii takich jak np:. zastosowanie holenderskich turbin wiatrowych tzw.: flower turbin), a przede wszystkim chcieliśmy wpisać nasz budynek w modernistyczny charakter Gdyni.

Architektura musi być szczera i nie powinna niczego udawać, a jej charakter powinien identyfikować epokę, w której powstaje

GDYNIA – MIASTO MODERNIZMU

Podstawą do powstania wizji budynku stała się analiza kontekstu lokalizacji. Gdynia jest wyjątkowym organizmem miejskim, w którym całe śródmieście oraz kluczowe obiekty publiczne zrealizowano w duchu architektury modernistycznej. Ta cecha Gdyni związana jest z eksplozją rozwoju miasta w okresie międzywojennym.

Umiejscowienie konkursowego budynku w granicach historycznego, wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego śródmieścia, niejako wymusza, w ramach procesu  projektowania, wejście w symboliczny dialog z gdyńskim modernizmem. Budynek mieści się przy osi jednej z kluczowych tras wydanego ostatnio przewodnika, „gdyński szlak modernizmu”. Oś tej, jedynej w swoim rodzaju trasy zwiedzania, rozpoczyna się przy ul. 10 lutego 24, budynkiem dawnej siedziby Polskich Linii Oceanicznych, tak zwanym „transatlantykiem” – ikoną Gdyni, projektu Romana Piotrowskiego z 1936 r. Następnie prowadzi nas w kierunku morza pomiędzy wieloma ważnymi dla Gdyni obiektami takimi jak zespół mieszkaniowy „bankowiec”, poczta główna, czy dom Żeglaża.  Na zakończeniu osi, przy al. Jana Pawła II, znajduje się budynek Stacji Morskiej, obecnie Akwarium Gdyńskiego – ikona modernizmu projektu Leonarda Tomaszewskiego i Juliusza Żakowskiego z 1939 i 1960 r. Modernistyczna Gdynia wykształciła swój własny charakter architektury oparty o opływowe bryły inspirowane formą okrętów i utrzymaną w odcieniach piasku, szarości i bieli.

W naszej pracy konkursowej chcieliśmy dopasować się do tej modernistycznej opowieści projektując obiekt inspirowany historią miasta ale jednocześnie nowoczesny. W ten sposób chcemy oddać szacunek miastu o silnym, świadomie ukształtowanym oraz konsekwentnie egzekwowanym nurcie estetycznym, dzięki któremu Gdynia stała się rozpoznawalną marką.

Nasz projekt to nowy, współczesny, gdyński „transatlantyk”, który zacumował przy południowym molo w Gdyni.

 

LĄD I MORZE

Budynek jest położony na historycznej granicy brzegu morskiego. Bryła wschodnia położona bliżej morza symbolizuje wodę, ruch i falowanie. Bryła zachodnia oddala się od morza i symbolizuje ląd. Ląd i obiekty lądowe są stałe i bardziej jednoznaczne w formie dlatego bryła ma prostą formę, podkreśloną jednolitą strukturą ściany osłonowej. Biała perforowana osłona budynku uspakaja bryłę i wpisuje się w kolorystykę miasta. Perforacja wykonana jest z prostokątów o proporcjach okien modernistycznych budynków Gdyni. Zagęszczenia perforacji tworzą rysunek układający się w izohipsy, poziomice na mapach przedstawiających topografię lądu. Na elewacji naszego projektu przedstawiliśmy topografię gdyńskich klifów. Patrząc na elewację budynku od strony Skweru Kościuszki, widzimy jak część wschodnia budynku, „morze”, częściowo, przekazuje swoją estetykę budynkowi zachodniemu „lądowi”. To nasza architektoniczna alegoria. Morze „wlewa” się na ląd i obmywa go swoimi falami. Jest to też przesłanie do nas i przestroga. Jeśli nie zadbamy o klimat i o naszą planetę to morze zabierze nam najcenniejsze miejsca do życia. Być może również takie jak ta konkretna lokalizacja. Styk symbolicznego „morza i lądu”zamierzamy podkreślić zmieniającą się estetyką nawierzchni. Południowo zachodni narożnik budynku, obniża się do poziomu wyjść ewakuacyjnych z klubu „Nowy Pokład”. Obniżenie sprowadza nas poniżej obecnego poziomu morza. Ten poziom też chcemy pokazać na warstwie wykończeniowej elewacji. Gdyby stało się tak, że nasz budynek powstanie. Chcielibyśmy, aby co 10 lat potwierdzać na elewacji aktualny poziom morza. Gdyby okazało się, że ten poziom się podnosi i „Nowy Pokład tonie”, byłoby to swoistym memento dla odwiedzających budynek.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Symbolika lądu i morza nieuchronnie nasuwa na myśl troskę o naszą planetę. Mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na etapie projektowania na możliwą redukcję śladu węglowego na wszystkich etapach życia naszego budynku.

Etap projektowania

Proponujemy już na etapie projektowym rozpoczęcie ścisłej współpracy z asesorami systemu wielokryterialnej oceny budynków BREEAM tak, aby budynek mógł osiągnąć ocenę minimum excellent.

Etap budowy

Proponujemy zoptymalizowane podejście do tematyki miejsc postojowych i ograniczenie zagłębienia budynku tylko na niezbędną do poprawnego funkcjonowania budynku, jedną kondygnację.
Dla ograniczenia śladu węglowego, proponujemy wprowadzenie kryterium doboru materiałów użytych do budowy w taki sposób, aby możliwie dużo z nich produkowano w odległości do 500 km od placu budowy, a część pochodziła z recyklingu. Reszta materiałów powinna być dobrana tak, aby przy ich wytworzeniu środowisko cierpiało w możliwie minimalny sposób np. drewno.

Etap eksploatacji

Proponujemy projekt dostosowany do specyfiki miejsca.
Strona północna budynku, w części hotelowej, wyposażona została w mobilne, szklane przegrody na balkonach, pozwalające na przyjemniejsze użytkowanie, odizolowanie się od hałasu ulicy i warunków atmosferycznych. Przede wszystkim jednak, zabezpiecza budynek przez nadmiernym wychłodzeniem od strony narażonej na częste północno zachodnie zimne wiatry.
Tarasy i od strony południowej posiadają szklane bariery. Chcielibyśmy aby te same bariery, jako panele fotowoltaiczne, produkowały energię elektryczną. Łączna powierzchnia barier to ok 350 m2. Dach może przyjąć ok 750 paneli fotowoltaicznych. Taka instalacja w warunkach polskich może wyprodukować średnio ponad 2700 kWh dziennie zielonej energii.
Zapotrzebowanie na ciepło i chłód zamierzamy osiągnąć stosując pompy ciepła.
100 % oświetlenia w oparciu o technologię led.
W przestrzeni pomiędzy budynkami wschodnim i zachodnim występuje szczelina która u swojego północnego wlotu ukształtowana jest podobnie do lejka. Wiatr wpadający w tą przestrzeń powinien ulec sprężeniu i przyspieszeniu. Ta przestrzeń nadaje się dobrze do zorganizowania elektrowni wiatrowejprodukującej dodatkowy prąd w nocy i wietrzne dni. Proponujemy zastosowanie tam holenderskich turbin „flower turbin” charakteryzujących się bardzo niską emisją chałasu. Tylko 25 dB na odległości 5 m.
W ramach szeroko pojętych „OZE” myślimy też o odzysku energii cieplnej z wody do celów sanitarnych.
Chcielibyśmy wyposażyć budynek w instalację odzysku wody szarej i deszczowej. Retencjonowanie wody deszczowej nie dociąży sieci miejskiej i doskonale przyda się do pielęgnacji roślin w wewnętrznych patiach.

Etap utylizacji

Mamy nadzieję, że budynek realizowany w zgodnie z przedstawionymi w tym opracowaniu ideami, miałby dużą trwałość techniczną ale również jego wartość kulturowa usprawiedliwiałaby jego znacznie dłuższą egzystencję w czasie. Wydłużenie czasu życia obiektów i wykorzystywanie zasobów to właśnie istota zrównoważoności w każdej dziedzinie, a szczególnie w budownictwie. Z danych European Forest Institute wynika, że uwzględniając cały cykl życia budynku, budownictwo betonowe odpowiada za zużycie 42% całkowitej energii, 35% emisji gazów cieplarnianych i 30% zużycia wody.
To właśnie trwałe i długowieczne budynki stanowią klucz do niskoemisyjnej przyszłości w Polsce i na świecie.

Data : 2022
Status : projekt konkursowy
Lokalizacja : Gdynia
Inwestor: umowa poufności


Osiedle Latarników III

Osiedle Latarników III

Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy III etapu Osiedla Latarników w Gdańsku przy ulicy Letnickiej. Inwestycja otrzymała pozwolenie na budowę w grudniu 2021 roku. Jest to kontynuacja osiedla Osiedla Latarników I i II, którego budowa dobiega ukończeniu. W ramach III etapu powstanie 138 mieszkań.

Data : 2021
Status : w trakcie realizacji
Lokalizacja : Gdańsk
Inwestor: Develia S.A.


Akademik

Akademik – I nagroda w konkursie

Koncepcja obiektu zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej 18.000 m kw. Projekt zakłada powstanie ponad 470 pokoi, w których zamieszkać może około 600 studentów. W obiekcie zaprojektowano przestrzenie coworkingowe, siłownie, część kuchenną, kawiarnie, sklep, a także taras i zielony dach. Koncepcja wygrała I nagrodę w konkursie organizowanym przez Inwestora i oczekuje na realizację.

Akademik jak plaster miodu

Najważniejszym pytaniem w pracy architekta jest ustalenie potrzeb jakie ma spełniać projektowany budynek. Aby nie był on tylko abstrakcyjną formą powinien realizować założenia inwestora, odpowiadać na realne potrzeby jego mieszkańców / użytkowników, a także, poprzez zastosowane rozwiązania, wpływać na postawy, tworzyć możliwości rozwoju dla lokalnej społeczności, a w kontekście ekologicznym współgrać z otoczeniem.Tworząc projekt konkursowy najpierw wyłoniliśmy najważniejsze cechy życia studenckiego oraz potrzeby studenta XXI wieku. Znalezienie odpowiedzi na te pytania wykreowało nasze podejście do architektury. Nasz projekt to Idea obudowana ścianami.

Data : 2021
Status : I nagroda / w trakcie realizacji
Lokalizacja : Warszawa
Inwestor: umowa poufności


Hotel Hampton by Hilton

Hotel Hampton by Hilton

Hotel zaprojektowany wedle standardów sieci Hampton by Hilton. Nasza pracownia wykonywała zarówno projekt architektoniczny jak i aranżację wnętrz

Data : 2021
Status : w trakcie realizacji
Lokalizacja : umowa poufności
Inwestor: umowa poufności


Wrocław – projekt urbanistyki


Wrocław – projekt urbanistyczny

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Odolanowskiej i Zatorskiej

SSC – Sustainable Smart City – autorska wizja osiedli przyszłości.

Zgadzamy się z mottem wystawy Kosmopolis – Future Living. Duńskie miasta przyszłości, wypowiedzianym przez światowej sławy duńskiego architekta i urbanistę Jana Gehla:

Najpierw życie, potem przestrzeń, na końcu budynki – w odwrotnej kolejności to nigdy nie działa.

Projektując szukamy harmonii. Idealnego kompromisu pomiędzy naszymi, architektonicznymi aspiracjami i ambicjami, wymaganiami oraz budżetem inwestora a zadowoleniem odbiorcy końcowego – czyli przyszłego mieszkańca. To właśnie on jest, tak naprawdę, najważniejszym recenzentem naszej pracy. Dlatego też zawsze podczas projektowania staramy sie odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie: Czy ja bym tam chciał zamieszkać? Czy to rozwiązanie jest wygodne?
W dzisiejszym świecie budownictwo wielorodzinne zarówno własnościowe jak i niskobudżetowe mieszkania na wynajem musi być rozpatrywane w dużo szerszym kontekście. Dla jednego z naszych inwestorów stworzyliśmy system SSC: Sustainable Smart City. Jest to nasze autorskie opracowanie zawierające założenia do projektowania nowoczesnych zespołów mieszkaniowych.
Naszą główną tezą jest postulat, że sztucznie stworzone monokultury funkcjonalne okazały się błędem. Nowoczesne duże osiedla powinny mieć strukurę poprzerastaną, powinny zaspokajać większość potrzeb na każdym etapie życia jego mieszkańca. Zgodnie z założeniem:

mieszkam – uczę się – rozwijam – komunikuję – mam kontakt z naturą i kulturą – pracuję – wypoczywam

Architektura powinna stać się odpowiedzią na problemy społeczne i ekologiczne.

Udowodniono już, że miasto rozproszone ma negatywny wpływ na życie społeczne i rodzinne. W obecnych czasach coraz bardziej postępują procesy dezurbanizacyjne oraz dezintegracyjne. Według Hartmuta Häußermanna żyjemy w czasach silnych tendencji dezintegracyjnych, również na poziomie sieci i relacji międzyludzkich, stale obecny jest strach przed rozpadem miasta i jego struktur. Ukształtowane w wyniku procesów suburbanizacji i dezurbanizacji miasto jest formą wewnętrznie podzieloną, zdefragmentowaną i nieczytelną. Współcześnie świadoma polityka miejska wymaga permanentnych działań dążących do reurbanizacji i reintegracji przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej, wzmacniania sieci komunikacji oraz poszerzania pola relacji i współdziałania między grupami mieszkańców.
Odpowiedzią na to jest koncepcja miasta zwartego – opartego na zwartej społeczności (compact community) oraz zrównoważonej mobilności.
Osiedle mieszkaniowe powinny być kształtowane na wzór zmodyfikowanych i przystosowanych do realiów XXI wieku jednostek sąsiedzkich C. Perry’ego. Sposób kształtowania części wspólnych powinien wpływać na intensyfikację kontaktów międzyludzkich, budowanie relacji sąsiedzkich.
Kolejna kwestia to kształtowanie zabudowy wielorodzinnej i niskobudżetowych mieszkań na wynajem zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju. Zabudowa taka powinna mieć zapewniony dostęp do komunikacji miejskiej, mobilizować ludzi do korzystania ze współdzielonych aut, rowerów i innych środków transportu.
Bardzo istotnym aspektem jest też wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwijanie idei współdzielonych biur i home working. Efektem tego jest ograniczenie konieczności dalekiego przemieszczania się. Proces ten korzystnie wpływa na funkcjonowanie dzielnic miejskich i jakość życia mieszkańców.
W działaniach projektowych powinno się zwrócić uwagę, aby mieszkania spełniały wymogi wedle, których umożliwiają one prowadzenie domowego biura (np. według standardu opisanego w systemie BREEAM). Jednak zdajemy sobie sprawę, że na dłuższą metę praca tylko w domu może stać się nużąca i nieefektywna dlatego też nowoczesne osiedla powinny dysponować powierzchnią coworkingową.
Przestrzenie mieszkalne powinny umożliwiać kontakt z naturą. Jest to ważne nie tylko z powodu dobrego samopoczucia mieszkańców, ale również czyni takie osiedla płucami miasta. Dodatkowo powierzchnie zielone wspomagają system melioracyjny,przeciwdziałają lokalnym podtopieniom w wyniku ulewnych deszczy oraz wpływają też korzystnie na obniżenie temperatury.

Nasza interpretacja zadania konkursowego

Zadanie konkursowe polegające na stworzeniu koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu potraktowaliśmy kompleksowo.
Pierwszym etapem była próba zrozumienia Wrocławia jako struktury miejskiej, ważne dla nas były zarówno kierunki rozwoju aglomeracji wrocławskiej jak i jej największe problemy i zagrożenia. Pomocnymi dokumentami okazały się strategia rozwoju Wrocławia – Strategia Wrocław 2030, wrocławska polityka mobilności oraz wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym. Dokumenty te kreują jedną, spójną wizję miasta:
Wrocław miastem walczącym z suburbanizacją, miastem policentrycznym, mobilnym, ekologicznym, stawiającym na zrównoważony rozwój oraz współdzielenie.
W koncepcji urbanistyki konkursowego terenu staraliśmy się zaimplementować nową misję miasta: Wrocław miastem mądrym, pięknym i zasobnym – miastem które jednoczy i inspiruje.
Poszukując inspiracji do stworzenia projektu wiedzieliśmy, że nasze osiedle powinno być tak zaprojektowane aby wyzwalać i wspierać powstawanie relacji społecznych.
Kolejnym ważnym apektem wpisującym się we wrocławską aspirację do bycia miastem – ogrodem są tereny zielone. Tereny zielone, które poprzez swój układ po pierwsze stanowią serce nowego obszaru, a po drugie naturalnie izolują osiedle od negatywnych wpływów (wał pełniący funkcja ekranu akustycznego). Proponujemy zagospodarowanie gruntu z wykopów w obszarze naszego projektu – w ten sposób wzbogacimy ukształtowanie tereniu i ograniczymy emisję CO2. Wydzielenie w ramach terenów zielonych stref zainteresowań takich jak parki jadalne, siłownie, place zabaw dla dzieci, wybiegi dla psów, strefy relaksu korzystnie wpłynie na integrację mieszkańców.
Jednak tereny zielone i kontakt z naturą to nie tylko tradycyjnie, horyzontalnie rozumiany park. My poszliśmy w swojej wizji dalej i postanowiliśmy wykorzystać przestrzeń dachów na farmy oraz ule i tym samym stworzyć przestrzeń dla rozwoju rolnictwa miejskiego.
Kolejną ideą, która nas zainspirowała i znacząco wpłynęła na wygląd naszej koncepcji urbanistycznej są habitaty. Staraliśmy się w naszym projekcie połączyć wizję habitatów profesora Zbigniewa Baća oraz Mosche Safdiego. Wydzieliliśmy kilka enklaw – domki szeregowe, budynki wielorodzinne oraz tarasowo zaprojektowane domy–ogrody niczym mikro Habitat 67 z Montrealu.
Zaprojektowana różnorodność zaproponowanych przez nas form budynków – ich ukształtowania, intensywności oraz standardu odpowiada na to jak sami jesteśmy różnorodni jako ludzie – posiadamy różne potrzeby i preferencje. Jednak wszystkich nas łączy potrzeba świeżego powietrza, zdrowej żywności oraz przestrzeni do mieszkania, pracy i odpoczynku.
Odpowiedzią na harmonijne połączenie tych potrzeb jest dobra urbanistyka. Wszystkie te aspekty staraliśmy się zawrzeć we wstępnej wizji naszego projektu.

Główne tezy projektu:

 • Zielone serce dzielnicy
  • kontrast do uporządkowanej ortogonalnej siatki terenów mieszkaniowych
  • organicznie ukształtowana przestrzeń – zróżnicowanie terenu uzyskane gruntami z wykopów
  • na dachu obiektu usług kultury park edukacji ekologicznej
  • zbiorniki wodne
 • Habitaty
  • realizacja części zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako tarasowe budynki ogrody zlokalizowane na granicy terenów rekreacyjnych
   standard domu z ogrodem w budynku wielorodzinnym
  • możliwość upraw warzyw na dachach budynków
  • doskonałe doświetlenie
  • Izolacja od uciążliwości Alei Jana III Sobieskiego
  • stworzenie sylwety dzielnicy poprzez wprowadzenie dominant
  • usługowa zabudowa izolacyjna
  • izolacyjne zielone wały
 • Pasaż miejski
  • wykreowanie pasażu miejskiego pieszego w oparciu o zwartą pierzeję zabudowy usługowej
  • czytelne w strukturze osiowe założenie pomiędzy dominantami
  • preferencje usług gastronomicznych w parterach
  • wykreowanie miejsc spotkań i integracji
 • Kultura, która spaja wszystko
  • lokalizacja budynku usług kultury na osi pasażu miejskiego, na wejściu w obszary rekreacyjne oraz w widocznym miejscu w sylwecie dzielnicy ma realizować postulat, że wszystkie drogi prowadza do kultury
  • Multifunkcyjny obiekt kulturalny mieszczący wielofunkcyjną salę z widownią, przestrzeń wystawienniczą, pomieszczenia do zajęć grupowych i kawiarnię z biblioteka multimedialną
  • Koncepcja sztuki obecnej w przestrzeni mieskiej – część ścian budyków w obszarze osiedla zadedykowana pod
  • realizacje murali oraz rzeźb miejskich w terenach zielonych
  • Lokalizacja budynku kultury w sąsiedztwie terenów spacerowych jest pretekstem do wykorzystania terenów rekreacyjnych pod czasowe wystawy w przestrzeni otwartej
 • Komunikacja
  • próba rozdzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego poprzez wprowadzenie czytelnej siatki pieszych alei komunikacyjnych łączących wszystkie ważne funkcje jednostki
  • uproszczenie ruchu kołowego wewnątrz jednostki poprzez optymalizację
 • Centrum Convienience
  • Koncentracja usług handlowych w sąsiedztwie głównego węzła komunikacyjnego, parkingu drive&go
  • dopełenienie usługi handlowej poprzez handel uliczny – stragany, rynek miejski – płody rolne i zdrowa żywność
 • Data : 2019
 • Status : praca konkursowa
 • Lokalizacja : Wrocław ul. Zatorska
 • Inwestor: PFR Nieruchomości S.A.

Osiedle Południe Vita

Osiedle Południe Vita

Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy Osiedla Południe Vita położonego w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Dalsze informacje objęte umową poufności.

Data : 2022
Status : w trakcie realizacji
Lokalizacja : Gdańsk
Inwestor: Develia S.A.


Hotel Hampton by Hilton – wnętrza

wnętrza Hotelu Hampton by Hilton

Projekt wnętrz hotelu zaprojektowanych wedle standardów sieci Hampton by Hilton. Zaaranżowane wnętrza to lobby, pokoje hotelowe, sala konferencyjna, siłownia. Pracownia projektowa K&L Smart Design projektowała również bryłę hotelu.

Data : 2021
Status : w trakcie realizacji
Lokalizacja : umowa poufności
Inwestor: umowa poufności


Osiedle Latarników

Osiedle Latarników I i II

Projekt osiedla wielorodzinnego w Gdańsku przy ulicy Letnickiej. W ramach inwestycji powstaje 5 budynków wielorodzinnych i 345 mieszkań o metrażach od 30 metrów do ponad 100. W grudniu 2021 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę na III etap osiedla

 • Data : 2019
 • Status : oddano do użytku / II etap w trakcie realizacji
 • Lokalizacja : Gdańsk ul. Letnicka
 • Inwestor: DEVELIA SA


Green Park Poznań

Green Park Poznań

Zespół budynków apartamentowych Nasza pracownia wykonywała zarówno projekt architektoniczny jak i aranżację wnętrz.

Data : 2021
Status : w trakcie realizacji
Lokalizacja : umowa poufności
Inwestor: umowa poufności


Dr Oetker – biuro i warsztaty kulinarne


biuro i warsztaty kulinarne „Wszystkiego Słodkiego” – Dr Oetker
 Gdańsk Garnizon

Dr Oetker, z którym współpracujemy od wielu lat powierzył nam zaprojektowanie wnętrz dla nowego startupu.
Wnętrza miały mieć wieloraką funkcję: biura, pracowni fotograficznej, kuchni wewnętrznej do opracowywania nowych receptur, oraz kuchni zewnętrznej – miejsca warsztatów kulinarnych, szkoleń, eventów etc.
Inspirację stanowiły dla nas  kształty i kolory dekoracji cukierniczych. Efekt finalny to nowoczesne wnętrze o zabarwieniu loftowym.

 • Data : 2020
 • Klient : DR Oetker
 • Status : Zrealizowane
 • Lokalizacja : Gdańsk

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google