K&L art design otrzymała grant unijny i realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.


13 stycznia 2020 roku, po wielomiesięcznym procesie kwalifikacyjnym oraz weryfikacyjnym, podpisaliśmy, w Warszawie w siedzibie ARP, umowę o powierzenie grantu na realizację projektu dofinansowanego z funduszy unijnychZakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem Technologii.

Kolekcja jest nowoczesnym zbiorem oprogramowania przeznaczonego dla architektów oraz inżynierów budownictwa. Wdrażana technologia polega na zaimplementowaniu zestawu innowacyjnych, wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego w zakresie obiektów inżynierskich, kubaturowych oraz liniowych.

Powyższa technologia wpływa na zintegrowanie procesów projektowych w branży budowlanej oraz rozpoczęcia działania w obszarze tzw. budownictwa cyfrowego. Pakiet programów gwarantuje całościowe podejście do procesu budowlanego oraz cyfryzację procesów projektowo – wykonawczych. Usługa taka jest niezwykle cenna z punktu widzenia firmy projektowej, koordynacji międzybranżowej a także relacji z inwestorem i generalnym wykonawcom. Poniżej przedstawiamy zastosowanie technologii w branży architektonicznej oraz budowlanej:

  • Program Revit – pozwala na projektowanie BIM
  • Program Revit life – pozwala tworzyć szybkie wizualizacje fotorealistyczne.
  • 3D Studio – zaawansowane narzędzie do tworzenia wizualizacji fotorealistycznych
  • Program Dynamo studio – zarządzanie projektami w chmurze
  • Formit PRO – program do tworzenia szybkich koncepcji
  • Robot structural Analysis – narzędzie BIM do sprawdzania wytrzymałości konstrukcji
  • AutoCad – narzędzie do projektowania 2D wraz z narzędziem do zarządzania schematami elektrycznymi i rurowymi
  • Insight – narzędzie pozwalające na analizę i optymalizację eksploatacji terenu
  • Vechicle traking – narzędzie, które pozwala sprawdzić natężenie ruchu w danej lokalizacji. 

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji. Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020: Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii.