Analiza chłonności terenu

Zapraszamy, na krótką prezentację naszego najnowszego produktu, który jest skierowany do inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości.

Dlaczego warto posiadać analizę chłonności terenu?

Analiza chłonności terenu jest niezbędnym dokumentem pozwalającym oszacować faktyczną wartość inwestycyjną nieruchomości.
Jest to opracowanie, którym powinien posługiwać się każdy świadomy Inwestor, a także osoba, która zamierza sprzedać nieruchomość.
Dokument ten pozwoli ustalić realną wartość sprzedażową danej działki, a także stopę zwrotu w przypadku nabycia nieruchomości. Analiza chłonności pomoże zweryfikować sprzedawcy oczekiwaną cenę za nieruchomość, a także określić inwestorowi realne parametry ekonomiczne nowego przedsięwzięcia. Stanowi ona przydatne narzędzie wspomagające dla procesu decyzyjnego inwestora.
Analiza chłonności terenu to nie tylko odczytanie danych zawartych w MPZP lub Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Analiza chłonności idzie krok dalej. Opracowanie uwzględnia ograniczenia wynikające z przepisów szczegółowych m.in. prawa budowlanego, które mogą znacznie ograniczyć powierzchnię użytkową planowanego budynku, a co za tym idzie PUM, GLA lub ilość pokoi hotelowych.
Dzięki analizie chłonności otrzymują Państwo opracowanie, z którego jasno wynikają możliwości, ale także zagrożenia związane z nabyciem danej nieruchomości.


Co zawiera analiza chłonności terenu? 

Analizy chłonności terenu – w zależności od specyfiki gruntu mogą się różnić zawartymi w nich punktami. Poniżej przedstawiamy najbardziej uniwersalne zagadnienia.

 • Informacje Ogólne

  1. Dane ogólne działki
   1. analiza lokalizacji
   2. analiza sąsiedztwa działki
   3. analiza możliwości skomunikowania
   4. Analiza istniejącego stanu nieruchomości
    Już na tym etapie można zauważyć pewne kolizje np. z linią energetyczną.
   5. Określenie potrzebnych dokumentów dotyczących prawa do dysponowania gruntem
    Dokumenty te są niezbędne, aby w przyszłości wykonać infrastrukturę techniczną.
 • Analiza uwarunkowań wynikająca z MPZT / Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

  1. Analiza dopuszczonych funkcji zagospodarowania
  2. Określenie maksymalnej powierzchni zabudowy
   Pod uwagę bierzemy takie czynniki jak minimalna powierzchnia biologicznie czynna, niezbędna ilość miejsc parkingowych itp. Kwestie te mogą znacznie ograniczyć potencjał działki
   Przykładowo przy współczynniku miejsc parkingowych 2:1 okazuje się, że na 1 mieszkanie muszą przypadać 2 miejsca parkingowe. Zaplanowanie parkingów z kolei jest mocno zależne od usytuowania względem mieszkań oraz przewidzianej dla terenu powierzchni biologicznie czynnej. Budowa hali garażowej znacznie podwyższa koszt inwestycji – zrobienie błędu w założeniach inwestycyjnych na tym etapie planowania może zmienić wszystkie założenia ekonomiczne.
  3. Analiza innych parametrów wynikających z zapisów – takich jak: zasady ochrony środowiska, geometria dachu, szerokość elewacji frontowej, wysokość zabudowy itp.
  4. W przypadku braku MPZT / WZ analizujemy Studium Zagospodarowania Terenu. Jesteśmy w stanie ekstrapolować możliwe do uzyskania dla nieruchomości Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 • Analiza nasłonecznienia

 • analiza warunków gruntowych

 • Analiza dostępności mediów

 • Wynik analizy chłonności

  1. Określenie powierzchni użytkowej – a co za tym idzie PUM / GLA
  2. Projekt zagospodarowania terenu
  3. Schematyczne rzuty poszczególnych kondygnacji z blokowym rozrysowaniem lokali mieszkalnych lub usługowych

Czego potrzebujemy, aby wykonać analizę chłonności terenu?

Aby wykonać rzetelną analizę chłonności terenu potrzebujemy następujących dokumentów:

 • Dokumenty podstawowe

  1. Nr działki oraz nr Księgi Wieczystej
  2. Wypis i Wyrys z ewidencji gruntów
  3. Dokumenty planistyczne:
   Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • Dokumenty opcjonalne – ich zdobycie może okazać się niezbędne w przypadku bardzo problematycznej nieruchomości

  1. Mapa zasadnicza do celów informacyjnych lub projektowych
  2. Badania gruntowe / opinia geotechniczna
  3. Wstępne warunki przyłączeniowe mediów

Podsumowanie – czyli dlaczego warto nam zlecić analizę chłonności terenu?

Gwarantujemy, że jesteśmy w stanie doprowadzić do uzyskania Pozwolenia na Budowę na określonych w analizie chłonności terenu parametrach.
Jesteśmy pracownią projektową z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku. Podczas naszej działalności spotkaliśmy się już z niejednym, z pozoru, nierozwiązywalnym problemem. Nasze doświadczenie to bezpieczeństwo Twojej inwestycji.
Na życzenie inwestora możemy sporządzić wstępną koncepcję architektoniczną wraz z przykładowymi wizualizacjami możliwego do wykonania obiektu. Materiał taki jest bardzo cennym materiałem marketingowym pomagającym przy sprzedaży nieruchomości komercyjnej.
Opracowanie analizy chłonności terenu trwa, w zależności od stopnia skomplikowania warunków danego terenu, do 3 tygodni.
Każda analiza wyceniana jest indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy. Inwestuj bezpiecznie. 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem oferty wyślij nam informacje o Twojej działce na adres mailowy: biuro@klad.com.pl 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google