Kwartet Polanki - osiedle budynków wielorodzinnych w Gdańsku