29 maja zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council)

PLGBC jest organizacją pozarządowa, która promuje idee budownictw zrównoważonego. Członkowie stowarzyszenia uważają, że proces projektowania, budowania oraz uzytkowania budynku powinien byc tak zaplanowany aby przynieść korzyść zarówno środowisku, inwestorowi oraz mieszkańcom.

Wizją PLGBC są: budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i stabilności.