Decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 17 października przyznano Grzegorzowi Krychowskiemu tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej nadane Grzegorzowi Krychowskiemu obejmują zakres: planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego.

Aby otrzymać uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego należy mieć conajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w zawodzie tzn. posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń nadane przez IARP oraz posiadać udokumentowane, ponadprzeciętne doświadczenie zawodowe, a także przejść pozytywną kwalifikację Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.